Consimtamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 / Consimtamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal – SURF TRIP INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, str. Viesparilor, nr. 36, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9517/2020, prelucrează datele tale cu caracter personal, ȋn calitate de persoană vizată astfel:
– nume, prenume, adresa e-mail, data naşterii, nr telefon mobil, imagine foto si/sau video, voce; pe o durată de 3 ani cu scopul de a te ține la curent cu ce îți este necesar pt participarea la ediția 2023 a cursei și a te informa despre viitoarele activități de sub umbrela ……………………………..

X